Vi anordnar anpassade företagskurser för portföljhantering, projekt-/programkontor och projektstyrning. Företagsinterna kurser för PMP-certifiering och för styrgruppsmedlemmar finns också.

Portföljstyrning i praktiken

Här ges en introduktion i portföljstyrning och hur den praktiskt kan tillämpas i den enskilda organisationen. Seminariet är oftast en inledning på ett konsultuppdrag att medverka till införandet av portföljstyrning och är därför på relativt hög nivå. En del kundanpassning görs, för att seminariet ska upplevas som relevanta för den enskilda deltagaren och verkligen bli mer praktisk. Mer information

OPG Styrmodeller (helhet)

Dessa kurser/seminarier sker alltid med utgångspunkt i organisationens unika behov och utvecklingsstadium. Mer information

Styrgruppsutbildning

Styrgruppsordförande (sponsorn, beställare, projektägare) är en nyckelroll och en framgångsfaktor för projektet. Även övriga styrgruppsmedlemmar är väsentliga för projektet och måste alltid stödja projektet. Seminariet/seminarierna sker alltid kundanpassat och utgår från den unika situationen. Seminarierna kan vara för en hel organisation, men är oftast för ett specifikt projekt eller program. Mer information

Project Management Office (PMO) och projekt/programkontor

Denna utbildning sker i seminarieform med presentationer och diskussioner, utifrån organisationens behov och var man befinner sig. Vad är ett projektkontor? Vilka arbetsuppgifter kan ett projektkontor ha? Hur etablera ett projektkontor? Olika typer av projektkontor. Vad menas med en organisations projektmognad och hur mäts den? Hur ta fram en projektmetod och få den accepterad i organisationen? . Seminarier enbart företagsinternt. Mer information

PMP Preparandkurs

Företagsinterna och anpassade PMP-preparandkurser. Kurserna kan ordnas som två- eller tredagarskurser på dagtid eller som en serie kvällsseminarier. Mer information
Dela med andra

Kommande kurser

  • Vi har för närvarande inget inplanerat. Kom tillbaka senare eller hör av dig till oss om du har frågor.

Besök vår portal

OPGport.com är en samlingsplats på nätet för portfölj-, program- och projektstyrning. Idag är vi en av Sveriges större projektorganisationer räknat i medlemsantal.