Projektstyrning

Projektstyrning kan ses ur olika aspekter:

1) Strategisk nivå: Att säkerställa att en organisation väljer ut, prioriterar och startar rätt projekt. I detta ligger även att kontinuerligt följa upp och besluta om projekten. Detta görs i form av portföljhantering, ofta med assitans av ett projektkontor (Project Management Office, PMO).
2) Taktisk nivå: Från projektägaren eller beställaren, som vill säkerställa att projektet når sina mål, oftast uttryckta i omfattning, tid, kostnad och kvalitet, samt att slutresulatet verkligen kommer till nytta.
3)Operativ nivå: Från projektledaren, som dels ska se till att projektet når sina mål enligt ovan (den externa effektiviteten) och dels ska se till att detta görs så effektivt som möjligt och med god intern kontroll (den interna effektiviteten).

Konsulter från OPGPort kan hjälpa till med alla tre delarna genom att ta fram och etablera…


Böcker av
Kjell Rodenstedt
  • Kjell Rodenstedt
    Governance, Projektportfölj och Projektkontor (2013)
  • Kjell Rodenstedt
    Projektekonomi I Praktiken (2005 och 2012)
  • Kjell Rodenstedt
    Så lyckas du med många projekt (2003)
Beställ

Om oss

OPGPorts fokusområde är att utifrån organisationens strategi, systematiskt hantera initiativ till realisering av nytta i organisationen. Vi är specialiserade på portfölj-, program- och projektstyrning samt sambanden mellan strategisk, taktisk och operativ nivå. En avgörande faktor är att det finns ett gemensamt sätt att värdera initiativ i ett business case.

Har du frågor om portfölj-, program- eller projektstyrning och annat inom vårt område, ställ en fråga i vårt Forum.

Besök vår portal

OPGport.com är en samlingsplats på nätet för portfölj-, program- och projektstyrning. Idag är vi en av Sveriges större projektorganisationer räknat i medlemsantal.